Kde hledat pomoc

V této sekci najdete odkazy na mapy pomoci a soupisy organizací, které Vám mohou pomoci v nejrůznějších životních situacích, s nimiž si nemusíte vědět rady.

Informace, weby a pomáhající organizace jsou zde rozřazeny do tří hlavních kategorií podle působnosti pro:

1) Děti a zdravotní problémy,

2) Problémy dítěte či rodiny (nesouvisející s výchovou),

3) Problémy s výchovou dětí.

Kontakty a informace, pomocné weby, či pomáhající organizace se dají rovněž najít v rámci jednotlivých dílčích témat, kam spadají (např. informace o školách, speciálním vzdělávání vzhledem k handicapu, speciálně-pedagogických centrech aj. najdete rovněž v sekci o vzdělávání).